Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào

 CÔNG TRÌNH    Thứ hai - 07/12/2020 00:01
Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như  thế nào

Pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) quy định: Thủ trưởng cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định “Trả lại tiền”, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã không chủ động ra quyết định thi hành án (THA) đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân, nhưng đương sự bị coi là không THA, trong khi bị “tước đoạt” quyền THA.

 Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào
 
 Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào
 

 

Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân

Quyết định về “Trả lại tiền”

Đó là Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân, với nội dung (trích):

“Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

Nguvên đơn: Ông Phạm Hữu Thịnh, trú tại: 45/40 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Tân Bình (Tạm trú: 92 Bà Hom, phường 13, quận 6). Bị đơn: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa, trú tại: 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kim Yến, trú tại: 45/40 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Tân Binh (Tạm trú: 92 Bà Hom, phường 13, quận 6).

Sự thỏa thuận của các đương sự về việc trả lại tiền và ký lại hợp đồng mua bán nhà:

  1. Ông Đặng Sỹ Ngân và bà Lê Thị Minh Hoa có trách nhiệm thanh toán tiền mua nhà cho ông Phạm Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Kim Yến với số tiền là 2.275.000.000 đồng chậm nhất vào ngàv 10/9/2014. Sau thời gian trên nếu ông Ngân, bà Hoa không thanh toán đủ số tiền đã thỏa thuận thì ông Ngân, bà Hoa có trách nhiệm giao căn nhà 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân cho ông Thịnh, bà Yến.
  2. Ngay tại thời điểm ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa giao số tiền 2.275.000.000 đồng cho ông Phạm Hữu Thịnh và bà Nguyễn Thị Kim Yến, ông Thịnh, bà Yến có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán nhà đối với căn nhà số 532/24/32 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân sang tên cho ông Ngân, bà Hoa.
  3. Kể từ ngày người được THA có đơn yêu cầu THA mà người phải THA chưa thanh tóan đủ số tiền theo thỏa thuận nêu trên thì hằng tháng người phải THA còn phải chịu thêm khỏan tiền lãi của số tiền chưa thi hành theo mức lãi suất nợ cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa THA.
  4. Các bên thi hành tại Chi cục THADS có thẩm quyền".

Như vậy, Quyết định của TAND quận Bình Tân trên, có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; và về việc “Trả lại tiền”

“Tước đoạt” quyền THA của các đương sự!

Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; và Hiến pháp năm 2013, quy định: “Bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật được cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Luật THADS năm 2008, quy định: “Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này, bao gồm: Quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.” Và khi nhận quyết định do toà án có thẩm quyền chuyển giao, chấp hành viên phải tổ chức thi hành.

Việc ra quyết định THADS quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật THA dân sự 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009, với nội dung (trích): “1. Thủ trưởng cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây: + Trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, Thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định THA.”

Khoản 2 Điều 15, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi THADS năm 2014, quy định: “15. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: “2. Thủ trưởng cơ quan THADS có thẩm quyền chủ động ra quyết định THA và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án, quyết định: b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thủ trưởng cơ quan THADS sự phải ra quyết định THA.

Như vậy, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã được nhận và biết:Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân, là quyết định công nhận “Sự thỏa thuận của các đương sự: “Về việc trả lại tiền”, quy định ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa phải trả lại số tiền là 2.275.000.000 đồng, cho ông Phạm Hữu Thịnh; và biết Quyết định này có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Lẽ ra Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân phải chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/6/2014 của TAND quận Bình Tân. Nhưng thực tế đến nay, Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã không làm việc này. Dẫn đến các đương sự: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa và ông Phạm Hữu Thịnh chưa thể THA Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/201 1/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân. Việc không làm đúng luật THADS này, thể hiện dấu hiệu Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân đã “tước đoạt” quyền THA của các đương sự trên. Đồng thời thể hiện việc cho rằng: Ông Đặng Sỹ Ngân, bà Lê Thị Minh Hoa có lỗi không THA (trả lại số tiền 2.275.000.000 đồng, cho nguvên đơn: Ông Phạm Hữu Thịnh), là không có cơ sở.

Bức xúc của người trong cuộc

Trao đổi với phóng viên, ông Ngân, bà Hoa cùng nêu quan điểm: Chi cục THADS quận Bình Tân đã cố tình không chủ động ra quyết định thi hành đối với Quyết định công nhận thỏa thuận dân sự số 286/2011/QDST-DS ngày 8/06/2014 của TAND quận Bình Tân theo quy định của pháp luật về THADS, làm cho chúng tôi không có cơ sở để THA.

Và việc nộp số tiền 2.275.000.000, pháp luật hiện hành không quy định quy định chúng tôi không nộp tiền vào đúng ngàv 10/9/2014, có nghĩa là chúng tôi không được nộp tiền nữa. Vậy mà Lãnh đạo Chi cục THADS quận Bình Tân, Cục trưởng cục THADS lại căn cứ vào ý thích của ông Thịnh là đến ngàv 10/9/2014, tôi không trả tiền, thì sau đó ông Thịnh có quyền không nhận tiền và coi như việc THA đã xong để bác yêu cầu được nộp tiền của chúng tôi.

Thực tế kể từ khi thỏa thuận tại Tòa án đến nay, tôi và ông Thịnh bà Yến chưa gặp nhau tại cơ quan THA và ở bất cứ đâu để thỏa thuận bất cứ việc gì liên quan đến nội dung THA, nên không thể nói là tôi đã giao nhà cho ông Thịnh; việc chúng tôi ở căn nhả của tôi là do tôi đang có hợp đồng thuê nhà với ông Thịnh. Vậy thì cơ sở nào cho rằng tôi không THA?”

Chúng tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ và giám sát việc thực thi pháp luật về THA của quận Bình Tân và của TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết những nội dung phản ánh trong bài viết này; và thông báo kết quả giải quyết theo quy định của Luật Báo chí.

 

 Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào
 

 

 

 Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào
 

 

 Thi hành án Quyết định công nhận thỏa thuận “Trả lại tiền” ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Đương sự đã bị “tước đoạt” quyền thi hành án như thế nào
 

Đơn của ông Đặng Sỹ Ngân


 

Tác giả bài viết: Mai Thân- Công Trình

Nguồn tin: https://ngaymoionline.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
VGS
MXHV
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập151
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm149
  • Hôm nay9,761
  • Tháng hiện tại234,458
  • Tổng lượt truy cập13,107,017
THĂM DÒ Ý KIẾN

Smartphone đáng mua nhất đầu năm 2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây